Beddermolen, Westerlo

Het verhaal van de Beddermolen gaat terug tot 1683, toen een houten windmolen gebouwd werd door de abdij van Tongerlo. In de nabijheid van de molen werd in de 18de eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis gebouwd. Dit ensemble van gebouwen en windmolen is vandaag nog steeds intact en vormt een bijna uniek geworden voorbeeld van een typisch Kempens molendomein. De oorspronkelijke molen werd in 1963 verwoest door een blikseminslag, maar opnieuw opgebouwd in 1981. Momenteel is de molen in restauratie, binnenkort zal je dit industrieel erfgoed opnieuw kunnen bezoeken.

Comforttemperatuur
Naar aanleiding van DEMI MORE worden bij de restauratie van het molenhuis diverse innovatieve technieken toegepast. Zo worden amorfe/infrarood linten als vloerverwarming gebruikt waardoor ruimtes met een onregelmatig gebruik snel op comforttemperatuur gebracht kunnen worden (typevoorbeeld voor monumenten met een onregelmatig gebruik en bijhorende warmtevraag zoals bijvoorbeeld kerken). Verder wordt ook dubbel verdunde beglazing met krypton gas toegepast. De restauratie van de Beddermolen is ondertussen in volle gang.
Recent werd er door Heating Solutions International – HSI vloerverwarming geïnstalleerd in de voormalige schuur van de Beddermolen. Op deze zogenaamde amorfe linten (elektrische stralingswarmte) zijn klinkers naar origineel model gelegd.

 

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Kempens Landschap
Annemie Nagels
Stuur een mail
T: +32 (0) 15 22 82 32

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant