Start test innovatief luchtbehandelingssysteem HumiTemp in klooster Megen

Binnenkort wordt in de kerk van het klooster in Megen een innovatief luchtbehandelingssysteem, HumiTemp genaamd, uitgetest. Dit systeem voorkomt koudeval waardoor met een lagere thermostaatstand hetzelfde comfort wordt bereikt en energie kan worden bespaard. De afgelopen maanden werd het theoretisch en praktisch luik m.b.t. de proefopstelling voor HumiTemp uitgewerkt. Zo werd een beperkte meetopstelling voor ventilatiebeheersing en controle langs een kerkraam op de bedrijfslocatie van de firma Innovation Handling gebouwd en getest. De meest cruciale aspecten van de installatie zijn de elektronica, het netwerk en de regeling. De meet- en regelelektronica en ventilatorsturing werkt ondertussen cfr. de verwachtingen.

Voor de validatie van het klimaatbeheersingsconcept voor de kerk worden de bijhorende convectie- en stralingsverliesberekeningen met bijbehorende modellen uitgewerkt die mede een bijdrage in de onderbouwing zullen leveren bij de interpretatie van de te behalen energiebesparing. Door in Megen simultaan naast de metingen aan de ramen ook metingen op de kerkvloer uit te voeren kan een indruk worden verkregen van het behaaglijkheidsniveau en kan de regeling tijdens de test hieraan worden aangepast. Wordt vervolgd.

Resultaten

Alle resultaten van DEMI MORE worden hier gebundeld: Eindpublicatie [eind november 2019 gereed] Films [enkele korte filmpjes van de monumenten volgen nog] Rapporten [Nederlandse rapport […]

Lees meer

Slotbijeenkomst

Het project DEMI MORE is op 9 oktober 2019 afgesloten met een excursie en een bijeenkomst. In dit bericht leest u er meer over.   […]

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant