BREEAM-norm

Keurmerk
DEMI MORE werkt aan de ontwikkeling van een keurmerk voor historische en monumentale gebouwen voor het Nederlandse en Belgische grondgebied. Onderzocht wordt in hoeverre BREEAM, de meest gebruikte methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, hiervoor geschikt is. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met de Dutch Green Building Council (DGBC).

Rekening houden met beperkingen
Met de beperkingen van niet-monumentale gebouwen, maar wel historische gebouwen, wordt in de BREEAM-methodiek voor Nederland al rekening gehouden. Dat wil zeggen dat de standaardeisen in de BREEAM-methodiek al zo zijn geformuleerd dat er rekening wordt gehouden met de beperkingen in geval van renovatie ten opzichte van nieuwbouw. In de nieuwe internationale richtlijn BREEAM International Refurbishment en Fit-Out (BREEAM International RFO) zijn al specifieke richtlijnen en criteria voor monumenten opgenomen die mogelijk toepasbaar zijn in de Nederlandse situatie.

Geschiktheidsanalyse
In de afgelopen maanden is er een geschiktheidsanalyse uitgevoerd om te bepalen in welke mate de vertaalde BREEAM RFO aansluit op monumentale gebouwen en de Nederlandse bouwpraktijk. Belangrijkste conclusie is dat deze norm geschikt is te maken voor de Nederlandse markt. Zo spoedig mogelijk zal, in samenwerking met de Dutch Green Building Council een opdracht worden verstrekt vanuit het DEMI MORE-project voor het onderdeel Energie in deze norm. Op korte termijn zal ook actief gezocht gaan worden naar een geschikte partij om voor de Belgische markt een dergelijke analyse uit te voeren.

 

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Kempens Landschap
Annemie Nagels
Stuur een mail
T: +32 (0) 15 22 82 32

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant