Domein Roosendael, Sint-Katelijne-Waver

Achthonderd jaar geleden werd hier een cisterciënzerabdij opgericht die maar liefst vijf eeuwen zou bestaan. Getuige hiervan zijn het Pesthuis en de ringgracht uit de 17de eeuw en het Poortgebouw en Koetshuis uit de 18de eeuw. Na de Franse revolutie werd de abdij verkocht en omgevormd tot een privaat buitenverblijf. In de 19de eeuw werd het indrukwekkende Engelse landschapspark aangelegd. Het huidige landhuis werd in 1920 gebouwd.

Verblijfcentrum
Sinds 1959 doet het domein dienst als jeugdverblijfcentrum voor schoolgroepen en jeugdverenigingen. Vandaag verwelkomt domein Roosendael ook verblijfstoeristen en wandelaars. Verschillende gebouwen werden inmiddels beschermd als monument en ook het omringende landschap geniet een beschermde status.

Energiebesparing
Binnen DEMI MORE is domein Roosendael een voorbeeldproject voor andere monumenten die al gerestaureerd zijn en die in een beschermd landschap liggen. Gezien het strikte kader bij dit type van monumenten zijn de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen toe te passen beperkter. Eind 2017 werden twee brandstofcellen geplaatst: een in het koetshuis en een in het landhuis. Samen produceren ze 25.404 kWh/j elektrische stroom en 10.000 kWh/j warm tapwater. De installatie van de brandstofcellen verlaagt de CO2-uitstoot van domein Roosendael met 33%. Met de plaatsing van de Smartflower dit voorjaar wordt de CO2-uitstoot nog verder teruggedrongen.

 

Resultaten

Alle resultaten van het project DEMI MORE zijn hier gebundeld: Eindpublicatie Eindpublicatie DEMI MORE_2019             Films Trailer [1:56] Projectfilm[12:41] Korte […]

Lees meer

BREEAM-norm

DEMI MORE werkt aan de ontwikkeling van een keurmerk voor historische en monumentale gebouwen voor het Nederlandse en Belgische grondgebied (BREEAM).

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant