Interview DEMI MORE in magazine Duurzaam Gebouwd

Brabantse betrokkenen lichten de ambitie van het project DEMI MORE toe in artikel in Duurzaam Gebouwd

Religieus, Bevochten, Bestuurlijk en Innovatief. Provincie Brabant wil het monumentaal erfgoed behouden dat bij deze onderwerpen hoort. Om hiervoor te zorgen worden binnen het Europese project DEMI MORE als proef innovatieve energiebesparende technieken in 7 monumentale gebouwen toegepast en getest.

“[…] Door de juiste innovaties toe te passen, willen we de energiekosten naar beneden brengen. Zodat dit monumentaal erfgoed ook in de verre toekomst blijft bestaan.” – gedeputeerde Henri Swinkels provincie Noord-Brabant

Samenwerken met ketenpartners om bijvoorbeeld zonnepanelen op een leien dakbedekking mogelijk te maken.- Peter Linders van Spark Campus

Met een menukaart met bewezen verduurzamingstechnieken wil provincie Noord-Brabant marktpartijen en eigenaren van monumenten bewegen tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

“Zo proberen we leegstand te vermijden, want gebruikers kunnen dan monumentale panden vergelijken met gerenoveerde kantoorpanden”- projectmanager Frank Tuerlings van Provincie Noord-Brabant

Lees hier de 2 artikelversies:

het webartikel “Brabant wil toekomstbestendig monumentaal erfgoed

het volledige artikel “Brabant wil menukaart voor verduurzaming monumentaal erfgoed

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Partners

Het project DEMI MORE wordt mogelijk gemaakt door Interreg, diverse overheden, kennisinstellingen, (non-profit) organisaties en bedrijven.

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Kempens Landschap
Annemie Nagels
Stuur een mail
T: +32 (0) 15 22 82 32

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant