Geen BREEAM RFO BE, wel een leidraad voor een geïntegreerde aanpak van het conservatieproces

Eén van de speerpunten binnen het project DEMI MORE is de ontwikkeling van een keurmerk voor historische en monumentale gebouwen voor het Nederlandse en Belgische grondgebied. De leadpartners Kempens Landschap (BE) en de Provincie Noord-Brabant (NL) hebben Daidalos-Peutz in samenwerking met Origin Architects en KIK-IRPA begin 2018 aangesteld om voor de drie Belgische landsdelen te onderzoeken of de BREEAM Refurbishment and Fit-Out (RFO) methodiek kon worden toegepast om renovaties van erfgoed naar duurzaamheid te beoordelen.

Dit onderzoek resulteerde in een code van goede praktijk voor restauratie. Via de Nederlandse Dutch Green Building Council (DGBC), geaccrediteerd als beheerder en ontwikkelaar voor het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk, zou deze tekst worden voorgesteld aan de Building Research Establishment (BRE), de ontwikkelaar van het internationale keurmerk BREEAM. De bedoeling was dat deze tekst als uitbreiding aan het BREEAM RFO 2015 schema aan BRE zou worden voorgesteld, voor de toepassing op erfgoed in de drie Belgische landsdelen.

Bij het overleg dat het DGBC had met BRE bleek dat BRE niet geneigd was om toevoegingen te aanvaarden op hun schema. Er werd dan ook beslist om de code van goede praktijk uit te breiden en als een op zich staand document te gaan gebruiken. Dit resulteerde in de tekst: “DEMI MORE: een geïntegreerde aanpak van het conservatieproces”.

Deze tekst is gebaseerd op een aantal normen rond erfgoed en duurzaamheid, en werd geschreven met toepassing op de drie Belgische landsdelen. De tekst werd geëvalueerd aan de hand van twee workshops waarop een selectie aan deskundigen van de drie landsdelen uitgenodigd waren: een workshop op 28/05 over erfgoed en een workshop op 19/11 over beleid. Tijdens deze workshops werden voordrachten gehouden over onder meer de rol van duurzaamheidsmeters in erfgoed en de concrete toepassingen op projecten.

Op de workshops werd telkens een groepsdiscussie gevoerd, aan de hand van vooraf gestelde vragen. De resultaten van deze discussies werden verwerkt in de tekst. Verder werd er een visuele tool gemaakt, met oog op de toepasbaarheid binnen kleinere projecten.

In al deze stappen werd gefocust op de duurzaamheidsaspecten specifiek voor erfgoed. Gemeend wordt dat er zo voor elk landsdeel een volgende stap gevonden werd om de tekst “DEMI MORE: een geïntegreerde aanpak van het conservatieproces” een plaats te geven in een ontwerpproces dat de aspecten van breedgedragen duurzaamheidsaspecten integreert.

De tekst en de visuele tool kunnen hier geraadpleegd worden.

 

Resultaten

Alle resultaten van het project DEMI MORE zijn hier gebundeld: Eindpublicatie Eindpublicatie DEMI MORE_2019             Films Trailer [1:56] Projectfilm[12:41] Korte […]

Lees meer

BREEAM-norm

DEMI MORE werkt aan de ontwikkeling van een keurmerk voor historische en monumentale gebouwen voor het Nederlandse en Belgische grondgebied (BREEAM).

Lees meer

Monumenten

Deze 6 erfgoedcomplexen demonstreren hoe we monumenten energiezuiniger kunnen maken.

Bekijk het overzicht

Contact

Ondersteund door
kempens landschap provincie brabant